४३ करोड १२ लाखको बजेट प्रस्तुत गर्‍यो पुर्विचौकी गाउँपालिकाले 

डोटी : पुर्विचौकी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ४३ करोड १२ लाख ५० हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अगाउँसभाको १३ औँ अधिवेशनमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष राम प्रसाद उपाध्यायले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
Sayalb
प्रस्तुत गरिएको बजेटमा सशर्त अनुदान सङ्घीय सरकार २३ करोड ३१ लख, वित्तीय समानिकरण अनुदान सङ्घीय सरकार ८ करोड ७९ लाख, वित्तीय समानिकरण अनुदान प्रदेश सरकार ७१ लाख १४ हजार, राजश्व बाडँफाड सङ्घीय सरकार ९ करोड ८५ लाख ५ हजार, राजश्व बाडँफाड प्रदेश सरकार २२ लाख ८१ हजार, विशेष अनुदान प्रदेश सरकार ८० लाख, समपूरक अनुदान प्रदेश सरकार २० लाख अनुमान गरिएको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यायले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक विकास (कृषि तथा पशु, पर्यटन, उद्योग, सहकारी र वित्तीय विकास), सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, सुशासन तथा संस्थागत विकासलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ ।
Shaileshwori
Loading...