डोटेली भाषाको कविता सौँराई

डोटेली कविता

शीर्षक : सौँराइ

अदुराडी कोल
पेलेको दिन ,
सुर्कोट ढिक्कु
खेलेको दिन
जेली सौँराइ ,
लागन्छे मलाई
इजाले घोगा पोलेको दिन !

पुस्या पन्ध्रखी
तौड खनेको दिन ,
दशैखी दक्षिना
गनेको दिन ,
जेली सौँराइ
लागन्छे मलाई
इजाले बात भनेको दिन !

गोठको पर्सो
सोरेको दिन ,
लासाका अमिला
चोरेको दिन ,
जेली सौँराइ
लागन्छे मलाई
इजाले मुन्टो कोरेको दिन !

Sagan sahari bhawan nirman aayojana

दुत्याखी नौला लत्ता
लाएको दिन ,
म्यान्तुले बाच्छो
पाएको दिन ,
जेली सौँराइ
लागन्छे मलाई
इजाले दिएका सिरौला खाएको दिन !

गौरेखोला बाब्यो
काटेको दिन ,
कोट्डाडा हमाली
बाटेको दिन ,
जेली सौँराइ
लागन्छे मलाई
बाले साइकिने कुकुरो काटेको दिन !

पतलीखोला खेत
रोपेको दिन ,
मटघरका उकाला धान
बोकेको दिन ,
जेली सौँराइ
लागन्छे मलाई
बाले लिएका गर्रिगोला टोकेको दिन !

फूलभाडी कुनिकेउलो
पकाएको दिन ,
झरपडेर बिस्कुन
बगाएको दिन ,
जेली सौँराइ
लागन्छे मलाई
बाले लिएका नयाँ जुत्ता लगाएको दिन !

बर्षामास पानी
दर्किएको दिन ,
चैतमास घाम
चर्किएको दिन ,
जेली सौँराइ
लागन्छे मलाई
बा देश है घर फर्किएको दिन !

इजाले माणा
पकाएको दिन ,
बाले कोखाई कोखाई भनिबर
फकाएको दिन ,
जेली सौंराइ
लागन्छे मलाई
खन्टीले बोलाइबर छकाएको दिन !
लेखक  : हिक्मत शाही
सिलगढी डोटी

Shaileshwori
Loading...